Escape game 32 Days

Company: Cortex Escape Room

Contacts:

Wollestraat 29a, 8000 Brugge ()

+32 473 71 94 80

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Description:

Flashback naar het begin van de 20ste eeuw… Een onoplosbaar mysterie in de Brugse binnenstad…

Geneesheer Thomas Montanus verdween spoorloos samen met 4 inwoners. De vader van dokter Thomas Montanus werd kort hiervoor gediagnostiseerd met een ongeneeselijke longziekte.

Na een zoektocht van 32 dagen door vrienden en familie worden 4 lichamen gevonden in een verdoken laboratorium.

Kunnen jullie achterhalen wat er is misgelopen? Wat heeft dokter Montanus in die periode gedaan om zijn vader te redden?