Escape game CORTEX

Company: Dopamine

Contacts:

Hauwerstraat 5 8000 Brugge ()

0497045480

Boven het café "De vetten os"

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

Description:

CORTEX has arrived! De geheime groep CORTEX is neergestreken in het hartje van Brugge en geeft ook jullie de kans toe treden tot deze exclusieve kring van grootse denkers en leiders. Denk jij ons te kunnen bewijzen CORTEX-waardig te zijn? Ga de Challenge dan niet uit de weg en wie weet kunnen we jou na de beproeving als volwaardig lid verwelkomen.

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.