Escape game The Great Detectives

Company: Exit Games Gent

Contacts:

Bagattenstraat 132, 9000 Gent ()

0032 (0)489 30 31 49

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Квест Time Machine Race

Time Machine Race

Rating: (1 review)

Description:

Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Miss Marple,…het zijn maar enkele van de meest befaamde speurneuzen die hier in allerijl zijn samengekomen om een groot raadsel op te lossen. Ondanks hun specifieke capaciteiten, zijn ze er nog niet in geslaagd een oplossing te vinden. Verbijsterd en in onderlinge discussie geraakt, hebben zij besloten een kleine pauze in te lassen om even tot rust te komen.
Jullie kunnen als assistenten van deze top-detectives, van de gelegenheid gebruik maken om zelf op onderzoek te gaan. Maar haast je want binnen een uurtje zijn ze terug en zij dulden echt geen ‘pottenkijkers’.

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.