Escape game Escape the Void

Company: Cube Zero

Contacts:

Vlasmarkt 10 9000 Gent ()

+32 9 395 55 53

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

Description:

Diep in het darkweb huist LILITH, een artificiële intelligentie. Ze vraagt om je aan te melden bij THE VOID, waar ze jou aan een aantal tests zal onderwerpen. Op basis van jouw resultaat zal worden beslist over het voortbestaan van de mensheid. Kun jij haar beproevingen doorstaan?

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.