Escape game Com'in & Escape

Companie: Funatcomines

Contacts:

Grand Chemin de Messines 47 7780 Comines-Warneton ()

+32478655014

Command + EnterVous avez trouvé une faute de frappe? Sélectionnez le texte et appuyez sur Ctrl+Enter.

Description:

Com'in & Escape begint met het verbond tussen 8 broers. In 1408 stichtten ze de grootstad Comynes en lieten als teken van hun verbond een wapenschild ontwerpen: per broer een roos en in het midden een symbolische sleutel. Hun halfbroer Parcival Malafide voelde zich buiten gesloten en nam wraak door het originele wapenschild te stelen en in zijn kasteel te verstoppen. Jaren later is jullie missie : Vind het originele wapenschild van "Comynes" binnen de 60 minuten. Op het eerste zich een makkelijke opdracht. Maar dan kennen jullie Malafide nog niet ...

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.