VR The Prison VR

Companie: Level Up Gent

Contacts:

Normaalschoolstraat 11 9000 Gent ()

+32 480 68 08 77

Command + EnterVous avez trouvé une faute de frappe? Sélectionnez le texte et appuyez sur Ctrl+Enter.

Description:

Het politieteam waar je deel van uitmaakt is al jaren bezig met het bestrijden van criminele bendes en gaat daarbij tot het uiterste.

Bij jullie laatste grote onderzoek zijn zelfs diverse corrupte politiechefs opgepakt. Helaas kon je niet lang van dit succes genieten.

Jij en je collega’s werden er door de maffia ingeluisd en zitten nu in de gevangenis op basis van valse beschuldigingen.

Gelukkig zijn een aantal van je vrienden nog steeds op vrije voeten. Zij hebben inmiddels een gewaagd ontsnappingsplan uitgedokterd.

Om ook maar enige kans op slagen te hebben zal je al je moed en sluwheid en een flinke portie geluk bijeen moeten schrapen.

Zuiver je naam en zet je strijd voor gerechtigheid verder!

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.